Generalforsamling

15-03-2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d.15. marts 2017 kl. 19.
Generalforsamlingen afholdes på Nibe Pizza og Steak House.

Tilmelding nødvendigt.

Dagorden:
◾Valg af dirigent
◾Bestyrelsens beretning
◾Godkendelse af regnskab og forelæggelse af næste års budget
◾Fastsættelse af kontingent
◾Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring:
Sætningen: 'Indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Nibe Avis.'
Ændres til: 'Indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftligt opslag.'
◾Valg til bestyrelse og suppleanter
◾Valg af revisor og suppleanter
◾Evt.

Lagt ind d. 18-03-2017 14:42:53

Log på som medlem og tilmeld dig som deltager, se deltagerlistenmv.

  Nibe Volleyball Klub, NIV-95  |  Hasselvej 7  |  9240 Nibe  |  Tlf. 40 16 94 74  |  Webmaster